کشف سموم کشاورزی احتکار شده در مازندران

کشف سموم کشاورزی احتکار شده در مازندران

یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: با دریافت گزارش مردمی در مورد احتکار سموم کشاورزی در انبار یک شرکت پخش در ساری، گشت مشترکی در این خصوص با نمایندگان دستگاه‌های مربوط انجام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در حین بازرسی از انبار، سموم کشاورزی احتکار شده به ارزش ۱۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال کشف و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب این اداره کل ارجاع شد.