درباره ما

معرفی

وب سایت دهقان کالا در سال ۱۳۹۶ با هدف ارایه تجهیزات و اداوات مرتبط با گلخانه، کشاورزی و سایر موارد وابسته آغاز به فعالیت نمود.