لاکینگ گالوانیزه گرم

مورد استفاده:جهت اتصال نایلون به سازه در محل ناودانها و قوس های ابتدایی با فنر مخصوص

سرستون میانی سازه اسپانیایی(طرح روفپا)

سرستون میانی سازه اسپانیایی(طرح روفپا)

راک و پنیون پنجره

راک و پنیون پنجره

راک و پنیون پرده انرژی و شیدینگ

مناسب برای محور های محرک سیستم های سایبان و پرده های ذخیره انرژی

دستگاه co2 مولد دی اکسید کربن

دستگاه co2 مولد دی اکسید کربن

پروفیل یو گلخانه

پروفیل یو گلخانه

بست سه سوراخه مهاری کنج سایز 80*80

بست سه سوراخه مهاری کنج سایز 80*80

بست پلاستیکی نایلون گلخانه

بست پلاستیکی نایلون گلخانه

بست پارویی یا بست قاشقی اسپانیایی(طرح روفپا)

بست پارویی یا بست قاشقی اسپانیایی(طرح روفپا)

الکترو گیربکس گلخانه sew المان

الکترو گیربکس گلخانه sew المان

الکترو گیربکس پنجره ترکیه

الکترو گیربکس پنجره