فن سه پره پلاستیکی (PGG) الوند - صد و چل سانتی متر ۱۴۰

قدرت تخلیه ۴۳۰۰۰ متر مکعب در ساعت