واسطه داخلی کوتاه پروفیل

واسطه داخلی کوتاه پروفیل - قطعات سازه گلخانه

واسطه داخلی بلند

واسطه داخلی بلند - قطعات سازه گلخانه

واسطه خارجی پروفیل

واسطه خارجی پروفیل - قطعات سازه گلخانه - جهت اتصال پروفیل به سازه

نوک تاج یک طرفه

نوک تاج یک طرفه

ناودانی میانی11 خم اسپانیایی ضخامت2 و 2.5 میل

ناودانی میانی11 خم اسپانیایی ضخامت2 و 2.5 میل

موتور گیربکس بیزجانلی

موتور گیربکس بیزجانلی - باز و بسته کردن پنجره - قطعات سازه گلخانه

لاکینگ گالوانیزه گرم

مورد استفاده:جهت اتصال نایلون به سازه در محل ناودانها و قوس های ابتدایی با فنر مخصوص

فنر روکش دار

فنر روکش دار

فن سه پره پلاستیکی (PGG) الوند - صد و چل سانتی متر ۱۴۰

قدرت تخلیه ۴۳۰۰۰ متر مکعب در ساعت

سرستون میانی سازه اسپانیایی(طرح روفپا)

سرستون میانی سازه اسپانیایی(طرح روفپا)

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا طرح روفپا

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا - قطعات سازه گلخانه

راک و پینیون ترکیه ای

راک و پینیون ترکیه ای - قطعات سازه گلخانه - باز و بستن پنجره